Báo động tình trạng sức khỏe của dân văn phòng thường xuyên làm việc tại bàn máy tính: Ảnh hưởng đến cơ thể từ trong ra ngoài
Công việc văn phòng được đánh giá là thoải mái hơn các ngành nghề khác, tuy nhiên sự thật không phải vậy! Hiện nay, các công việc văn phòng...